english فارسی       صفحه اصلی     اخبار پایگاه    ارتباط با ما

تاریخچه
اخبار بیماری های جهان
دور جدید فعالیت های پایگاه
Skip Navigation Links Skip Navigation Links کارکنان
Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links اکنلو و جاذبه های اطراف آن
برنامه استراتژیک
گزارش عملکرد سالیانه
Skip Navigation Links

برپایی غرفه پایگاه در روز پژوهش و فناوری انستیتو پاستور ایران

در حاشیه مراسم جشن روز پژوهش و فناوری انستیتو پاستور ایران در روز دوشنبه 14 دی ماه 1394، غرفه اطلاع رسانی فعالیت های پایگاه تحقیقاتی بیماری های نوپدید و بازپدید در معرض دید عموم قرار گرفت.

در این نمایشگاه، فعالیت های مختلف آموزشی، پژوهشی و خدماتی پایگاه ارائه گردید. آقای دکتر مصطفی قانعی ضمن بازدید از این غرفه، ضمن تشکر از اقدامات انجام شده، پیشنهاداتی را برای ارتقای فعالیت های پایگاه ارائه نمودند.من طاعون را انتخاب نکردم بلکه آن مرا انتخاب کرد!

مارسل بالتازار (1350-1286 شمسی)، موسس پایگاه