english فارسی       صفحه اصلی     اخبار پایگاه    ارتباط با ما

تاریخچه
اخبار بیماری های جهان
دور جدید فعالیت های پایگاه
Skip Navigation Links Skip Navigation Links کارکنان
Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links اکنلو و جاذبه های اطراف آن
برنامه استراتژیک
گزارش عملکرد سالیانه
Skip Navigation Links

آشنایی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران با فعالیت های پایگاه

تعدادی از دانشجویان MPH اپیدمیولوژی میدانی، دکترای بلایا و دکترای اپیدمیولوژی دانشکده بهداشت علوم پزشکی تهران به دعوت بخش اپیدمیولوژی و پایگاه تحقیقاتی بیماری های نوپدید و بازپدید انستیتو پاستور ایران طی روزهای 12 و 13 دیماه بازدیدی از بخش های مختلف انستیتو داشتند و از نزدیک در جریان فعالیت های بخش اپیدمیولوژی و فعالیت های میدانی و تشخیصی پایگاه تحقیقاتی بیماری های نوپدید و بازپدید قرار گرفتند.

حاضرین از راست:

Gosaye Degu belay (از اتیوپی، دانشجوی دکترای تخصصی سلامت در بلایا و فوریت ها)، دکتر محمدحسن جوانبخت (دانشجوی MPH اپیدمیولوژی میدانی، دانشگاه علوم پزشكي تهران)، رضا عباس زاده (دانشجوی MPH اپیدمیولوژی میدانی، کارشناس ارشد بهداشت حرفه ای معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی)، دکتر بهرام قدس (دامپزشك، دانشجوی MPH اپیدمیولوژی میدانی، رئيس دانشكده بهداشت و پيراپزشكي ارادان دانشگاه علوم پزشكي سمنان)، شریف گلی(دانشجوی MPH اپیدمیولوژی میدانی، كارشناس بيماريها مركز بهداشت شهرستان تكاب)، دکتر پرویز براهوئی (دانشجوی MPH اپیدمیولوژی میدانی، مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان خاش و سرپرست موسسه عالی سلامت خاش استان سیستان و بلوچستان)، دکتر احسان مصطفوی (رییس بخش اپیدمیولوژی و پایگاه تحقیقاتی بیماری های نوپدید و بازپدید)، نعمت الله مقصودی (دانشجوی MPH اپیدمیولوژی میدانی، كارشناس بيماريها مركز بهداشت شهرستان ايذه استان خوزستان)، آذر خورشاهی (دانشجوی MPH اپیدمیولوژی میدانی، كارشناس معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشكي مشهد)، احد علیزاده حیدری (کارشناس ارشد HSI)، شهرزاد نعمت اللهی (دانشجوی MPH اپیدمیولوژی میدانی، دانشجوی دکترای تخصصی اپیدمیولوژی)، دکتر فریناز جعفری قدس (دانشجوی MPH اپیدمیولوژی میدانی، تخصص ژنتيك مركز تحقيقات غدد دانشگاه علوم پزشكي ايران)، شیوا صالحی (دانشجوی MPH اپیدمیولوژی میدانی، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، دانشجوی دکترای تخصصی سلامت در بلایا و فوریت ها)، آرزو یاری (دانشجوی MPH اپیدمیولوژی میدانی، کارشناس ارشد اپیدمیولوژی و دانشجوی دکترای تخصصی سلامت در بلایا و فوریت ها) کارشناس مدیریت خطر بلایا معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کردستان)، سودابه ابراهیمی فر (دانشجوی MPH اپیدمیولوژی میدانی، كارشناس تغذيه معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشكي گيلان)، مائده کمالی زاد (کارشناس ارشد هماتولوژی، بخش اپیدمیولوژی انستیتو پاستور ایران)، عادل حسین الدوما (از سودان)( دانشجوی دکترای تخصصی اپیدمیولوژی)
من طاعون را انتخاب نکردم بلکه آن مرا انتخاب کرد!

مارسل بالتازار (1350-1286 شمسی)، موسس پایگاه