english فارسی       صفحه اصلی     اخبار پایگاه    ارتباط با ما

تاریخچه
اخبار بیماری های جهان
دور جدید فعالیت های پایگاه
Skip Navigation Links Skip Navigation Links کارکنان
Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links اکنلو و جاذبه های اطراف آن
برنامه استراتژیک
گزارش عملکرد سالیانه
Skip Navigation Links

اردوی آموزشی دانشجویان جدیدالورود انستیتو پاستور ایران، 1393

اردوی علمی، فرهنگی و تفریحی دانشجویان جدیدالورود انستیتو پاستور ایران (رشته های باکتری شناسی، بیوتکنولوژی، دکترای پژوهش محور) از تاریخ 6 تا 8 آبان ماه 1393 به محوریت پایگاه تحقیقاتی بیماری های نوپدید و بازپدید برگزار شد. در این اردوی سه روزه، شرکت کننده ضمن آشنایی با تاریخچه و فعالیت های پایگاه آشنا شدند.

انجام فعالیت های میدانی، مسابقات ورزشی و شرکت در کلاس های و فعالیت های فرهنگی و بازدید از غار علیصدر از دیگر برنامه های این اردو بود.من طاعون را انتخاب نکردم بلکه آن مرا انتخاب کرد!

مارسل بالتازار (1350-1286 شمسی)، موسس پایگاه