english فارسی       صفحه اصلی     اخبار پایگاه    ارتباط با ما

تاریخچه
اخبار بیماری های جهان
دور جدید فعالیت های پایگاه
Skip Navigation Links Skip Navigation Links کارکنان
Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links اکنلو و جاذبه های اطراف آن
برنامه استراتژیک
گزارش عملکرد سالیانه
Skip Navigation Links

نمونه گیری از آب های استان آذربایجان غربی برای مطالعه تولارمی

دو تیم تحقیقاتی از پایگاه تحقیقاتی بیماری های نوپدید و بازپدید طی یک دو هفته در آبان ماه 1394 از آب های جاری و راکد استان آذربایجان غربی برای مطالعه آلودگی به فرانسيسلا تولارنسیس نمونه گیری نمودند. این نمونه ها از شهرستان های خوی، چالدران، ماکو، خوی، سلماس، ارومیه، اشنویه، پیرانشهر، سردشت، مهاباد، بوکان و شاهین دژ جمع آوری شد. در مجموع 54 نمونه آب توسط تيم اول و 43 نمونه آب توسط تيم دوم جمع آوری نمودند.

تمامي مراحل كشت و نمونه برداري از ايزوله هاي رشد كرده با رعايت اصول ايمني زيستي مناسب در پایگاه انجام شد.من طاعون را انتخاب نکردم بلکه آن مرا انتخاب کرد!

مارسل بالتازار (1350-1286 شمسی)، موسس پایگاه