english فارسی       صفحه اصلی     اخبار پایگاه    ارتباط با ما

تاریخچه
اخبار بیماری های جهان
دور جدید فعالیت های پایگاه
Skip Navigation Links Skip Navigation Links کارکنان
Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links اکنلو و جاذبه های اطراف آن
برنامه استراتژیک
گزارش عملکرد سالیانه
Skip Navigation Links

بازدید رییس دانشگاه علوم پزشکی همدان از پایگاه

دکتر موسوی بهار رییس دانشگاه علوم پزشکی همدان در بازدیدی که در روز 18 آبان ماه از پایگاه داشت ضمن تجلیل از فعالیت های انجام شده برای احیای پایگاه، حمایت دانشگاه علوم پزشکی همدان را در تمام زمینه ها برای توسعه همکاری با پایگاه یادآور شد.

در این بازدید دکتر احسان مصطفوی رییس پایگاه گزارشی از فعالیت های گذشته، حال و برنامه های آینده پایگاه ارائه داد و زمینه های همکاری پایگاه و دانشگاه را تشریح نمود.

در این برنامه بازدید دکتر عرفانی معاون بهداشتی دانشگاه و دکتر بهرامی رییس شبکه بهداشت کبودرآهنگ نیز حضور داشتند.

من طاعون را انتخاب نکردم بلکه آن مرا انتخاب کرد!

مارسل بالتازار (1350-1286 شمسی)، موسس پایگاه