english فارسی       صفحه اصلی     اخبار پایگاه    ارتباط با ما

تاریخچه
اخبار بیماری های جهان
دور جدید فعالیت های پایگاه
Skip Navigation Links Skip Navigation Links کارکنان
Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links اکنلو و جاذبه های اطراف آن
برنامه استراتژیک
گزارش عملکرد سالیانه
Skip Navigation Links

کارگاه آموزشی مبانی روش تحقیق و مدیریت

دوره آموزشی و فرهنگی مبانی روش تحقیق و مدیریت برای اعضای هیات علمی جوان، مدیران و کارشناسان انستیتو پاستور ایران از تاریخ 26 تا 29 آبان ماه 1394 در پایگاه تحقیقاتی بیماری های نوپدید و بازپدید برگزار شد. در این دوره شرکت کنندگان ضمن آشنایی با فعالیت های پایگاه در حوزه مطالعات میدانی طاعون، تولارمی و تب کیو، با مفاهیم علم سنجی، اخلاق پزشکی، اخلاق مدیریت و خلاقیت آشنا شدند و در دوره های مختلف فرهنگی و ورزشی تدارک دیده شده شرکت کردند.من طاعون را انتخاب نکردم بلکه آن مرا انتخاب کرد!

مارسل بالتازار (1350-1286 شمسی)، موسس پایگاه