english فارسی       صفحه اصلی     اخبار پایگاه    ارتباط با ما

تاریخچه
اخبار بیماری های جهان
دور جدید فعالیت های پایگاه
Skip Navigation Links Skip Navigation Links کارکنان
Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links اکنلو و جاذبه های اطراف آن
برنامه استراتژیک
گزارش عملکرد سالیانه
Skip Navigation Links

برگزاری کارگاه کشوری اپیدمیولوژی میدانی بیماری های نوپدید و بازپدید

کارگاه کشوری اپیدمیولوژی میدانی بیماری های نوپدید و بازپدید (با تاکید بر بیماری طاعون) از 18 تا 22 مردادماه 1393 با حضور شرکت کنندگانی از دانشگاه های علوم پزشکی تهران، گلستان، زاهدان، همدان، گیلان، بیرجند، زنجان، مازندران، اهواز، قزوین، دزفول، گروه جونده شناسی دانشگاه فردوسی مشهد، انستیتو پاستور ایران و مرکز مدیریت بیماری های واگیر در پایگاه تحقیقاتی بیماری های نوپدید و بازپدید انستیتو پاستور ایران واقع در روستای اکنلو کبودرآهنگ برگزار شد.

در این دوره، شرکت کنندگان با مباحث مرتبط با بیماری طاعون نظیر جونده شناسی، حشره شناسی، باکتری شناسی، اپیدمیولوژی، تشخیص و درمان آشنا شدند.


من طاعون را انتخاب نکردم بلکه آن مرا انتخاب کرد!

مارسل بالتازار (1350-1286 شمسی)، موسس پایگاه