english فارسی       صفحه اصلی     اخبار پایگاه    ارتباط با ما

تاریخچه
اخبار بیماری های جهان
دور جدید فعالیت های پایگاه
Skip Navigation Links Skip Navigation Links کارکنان
Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links اکنلو و جاذبه های اطراف آن
برنامه استراتژیک
گزارش عملکرد سالیانه
Skip Navigation Links

برگزاری دوره کشوری مدیریت طغیان بیماری ها با حضور دو مشاور سازمان جهاني بهداشت

دوره 4 روزه آموزشی مدیریت طفیان بیماری های واگیر در راستاي حسن اجراي مقررات بهداشتي بين المللي (IHR) با حضور دو مشاور سازمان جهاني بهداشت (Klaudia Porten وJean-Francois Etard ) از تاريخ 18 الي 21 آبان ماه 1394 در پايگاه تحقيقاتي بيماريهاي نوپديد و بازپديد انستیتو پاستور ایران برگزار شد. در این دوره معاونین بهداشتی، پژوهشی و مدیران بیماری های ده دانشگاه علوم پزشکی و مدیران و کارشناسان مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت حضور داشتند.

در مراسم افتتاحیه این دوره، دکتر موسوی بهار رییس دانشگاه علوم پزشکی همدان ضمن بیان اهمیت برگزاری چنین دوره هایی برای کارشناسان بهداشتی دانشگاه ها، حمایت دانشگاه علوم پزشکی همدان را در تمام زمینه ها برای توسعه همکاری ها با پایگاه یادآور شد. دکتر محمود سروش نجف آبادی، رییس اداره مراقبت وزارت بهداشت نیز در این مراسم اهمیت مدیریت طغیان بیماری های واگیر را از جنبه تعهدات بهداشتی بین المللی یادآور شدند.

در طول دوره، شرکت کنندگان با مراحل مختلف مدیریت طغیان بیماری ها آشنا شدند و با سناریوهای طراحی شده در این رابطه، مراحل طغیان بیماری ها را در قالب کارهای گروهی پی گیری نمودند و راهنمای کشوری تهیه شده در این رابطه مورد بررسی و نقد قرار گرفت.

از راست: مهرداد حکیمی (انستیتو پاستور ایران)، دکتر مصطفی جوانیان (دانشگاه بابل)، صادق حکیمی (انستیتو پاستور ایران)، دکتر حسین اکبری (وزارت بهداشت)، دکتر سیدمحمود رضوانی (دانشگاه گیلان)، دکتر اسماعیل مشیری (دانشگاه سمنان)، Jean-Francois Etard (سازمان جهانی بهداشتی)، دکتر فرشید رضایی (وزارت بهداشت)، جمال احمدزاده (وزارت بهداشت)، دکتر مهرنوش کیانفر (وزارت بهداشت)، معصومه جواهری (دانشگاه همدان)، دکتر شکرالله سلمان زاده (دانشگاه اهواز)، دکتر فاطمه بهرامیان (دانشگاه بوشهر)، سید ایرج حسینی (دانشگاه کرمانشاه)، دکتر فرشید استوار (دانشگاه بوشهر)، Klaudia Porten (سازمان جهانی بهداشت)، دکتر منوچهر کرمی (دانشگاه همدان)، نوشین عقیلی (وزارت بهداشت)، امین دوستی ایرانی (دانشگاه تهران)، دکتر عبدالرزاق هاشمی شهرکی (انستیتو پاستور ایران)، دکتر علی عالمی (دانشگاه گناباد)، دکتر ابراهیم قادری (دانشگاه کردستان)، دکتر احسان مصطفوی (انستیتو پاستور ایران)

غایبین در عکس: دکتر محمود سروش نجف آبادی (وزارت بهداشت)، دکتر بابک عشرتی (وزارت بهداشت)، دکتر محمدرضا پارسایی (دانشگاه مازنداران)، دکتر سید محمد علی حسینی (وزارت نفت)، همایون امیری (دانشگاه اهواز)

گزارش کارگاه به انگلیسی

لینک فایلمن طاعون را انتخاب نکردم بلکه آن مرا انتخاب کرد!

مارسل بالتازار (1350-1286 شمسی)، موسس پایگاه