english فارسی       صفحه اصلی     اخبار پایگاه    ارتباط با ما

تاریخچه
اخبار بیماری های جهان
دور جدید فعالیت های پایگاه
Skip Navigation Links Skip Navigation Links کارکنان
Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links اکنلو و جاذبه های اطراف آن
برنامه استراتژیک
گزارش عملکرد سالیانه
Skip Navigation Links


شرکت در نشست هم اندیشی برای کنترل اپیدمی ها

آقای دکتر احسان مصطفوی، رییس پایگاه در نشست سازمان بهداشت جهانی در کشور مراکش که از 27 تا 29 مهرماه و با حضور نمایندگان کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا برای کنترل اپیدمی های آینده تشکیل شده شرکت نمود. در این نشست ضرورت همکاری نزدیکتر کشورهای منطقه برای کمک به اپیدمی بیماری عفونی مورد تاکید قرار گرفت و از نقش انستیتو پاستور ایران در سالیان گذشته در این راستا قدردانی شد.
من طاعون را انتخاب نکردم بلکه آن مرا انتخاب کرد!

مارسل بالتازار (1350-1286 شمسی)، موسس پایگاه