english فارسی       صفحه اصلی     اخبار پایگاه    ارتباط با ما

تاریخچه
اخبار بیماری های جهان
دور جدید فعالیت های پایگاه
Skip Navigation Links Skip Navigation Links کارکنان
Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links اکنلو و جاذبه های اطراف آن
برنامه استراتژیک
گزارش عملکرد سالیانه
Skip Navigation Links


بازپدیدی «تب کیو» در کشور؛ مصاحبه خبرگزاری ایسنا با رییس پایگاه

دکتر احسان مصطفوی، رییس پایگاه تحقیقاتی بیماری های نوپدید و بازپدید در مصاحبه با خبرگزاری دانشجویان ایران از مشاهده نخستین نمونه تب کیو پس از 50 سال در کشور خبر داد. دکتر مصطفوی، آخرین گزارش‌قبلی تب کیو در کشور را مربوط به سال های 1342 عنوان و خاطرنشان کرد: نتیجه مطالعات چند سال اخیر ما به محوریت پایگاه، گزارش اولین مورد بالینی تب کیو در خانمی در شهر تهران در سال 1392 بعد از 50 سال بود.


مشروح این مصاحبه را در لینک زیر می توانید مشاهده نمایید:

بازپدیدی تب کیو در کشور-بیماری مشترک انسان

من طاعون را انتخاب نکردم بلکه آن مرا انتخاب کرد!

مارسل بالتازار (1350-1286 شمسی)، موسس پایگاه