english فارسی       صفحه اصلی     اخبار پایگاه    ارتباط با ما

تاریخچه
اخبار بیماری های جهان
دور جدید فعالیت های پایگاه
Skip Navigation Links Skip Navigation Links کارکنان
Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links اکنلو و جاذبه های اطراف آن
برنامه استراتژیک
گزارش عملکرد سالیانه
Skip Navigation Links


نماینده سازمان بهداشت جهانی در پایگاه: مرکز تحقیقات اکنلو یک سرمایه ملی و با ارزش است.

دکتر جیهان طویلا، نماینده سازمان بهداشت جهانی در ایران در بازدید از پایگاه تحقیقاتی بیماری های نوپدید و بازپدید انستیتو پاستور ایران در روستای اکنلو در تاریخ 18 شهریورماه 1394 گفت: گسترش منافع دانش پزشکی به همه انسانها ضرورت دارد و باید در راه تحقق این اهداف بیش از پیش بکوشیم.


نماینده سازمان بهداشت جهانی در ایران گفت: مرکز تحقیقاتی اکنلو یک سرمایه ملی و با ارزش است که می توان خدمات آموزشی و پژوهشی را در این بخش بیشتر ترویج کرد.

اصل خبر را در اینجا بخوانید:

لینک خبر

لینک خبر


من طاعون را انتخاب نکردم بلکه آن مرا انتخاب کرد!

مارسل بالتازار (1350-1286 شمسی)، موسس پایگاه