english فارسی       صفحه اصلی     اخبار پایگاه    ارتباط با ما

تاریخچه
اخبار بیماری های جهان
دور جدید فعالیت های پایگاه
Skip Navigation Links Skip Navigation Links کارکنان
Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links اکنلو و جاذبه های اطراف آن
برنامه استراتژیک
گزارش عملکرد سالیانه
Skip Navigation Links


جلسات ژورنال کلاب با حضور دکتر آسمار

تاریخ خبر: 10 مردادماه 1394


جلسات پنجاه و نهم و شصتم ژورنال کلاب بخش اپیدمیولوژی که با موضوعیت بیماری های نوپدید و بازپدید برگزار می شود با حضور آقای دکتر مهدی آسمار، پیشکسوت طاعون ایران، و با بررسی پایان نامه دکترای تخصصی رشته انگل شناسی و حشره شناسی پزشکی ایشان تحت عنوان "بررسی و مقایسه پلی مورفیسم دوگروه مریون پرسیکوس از دو منطقه تهران (تلو) و کردستان(اکنلو)" برگزار شد. در این پایان نامه به مقایسه مریون پرسیکوس منطقه تلو (تهران)، بعنوان حیوان حساس به طاعون، و مریون پرسیکوس منطقه اکنلو، بعنوان حیوان مقاوم به طاعون، از نظر صفات مرفولوژیکی، اکولوژیکی و مختصات داخلی از جمله ژنتیک مارکرها، سیتوژنتیک و فلورباکتریائی روده ای، پرداخته شده است.

دکتر مهدی آسمار در سال 1322 متولد شد. ایشان پس از کسب مدرک کارشناسی ارشد حشره شناسی پزشکی از دانشگاه تهران در سال 1353 به استخدام انستیتو پاستور ایران درآمد. عمده تحقیقات ایشان در زمینه اپیدمیولوژی طاعون و تب راجعه بود. دکتر آسمار در پایگاه تحقیقاتی اکنلو بررسی اپی زئوسی طاعون در کانونهای طاعون خیز استان های کردستان و همدان را ادامه داد. همچنین طرح تعیین حساسیت سویه های مختلف طاعون بومی ایران نسبت به آنتی بیوتیکها و بررسی اثربخشی سموم سیستمیک درکنترل کک جوندگان صحرائی را به انجام رسانید. درسال 1355 به هنگام انجام تحقیقات صحرائی در بیابانهای اطراف اردبیل موفق به جداسازی میکروب طاعون از جونده مریون پرسیکوس گردید و نتایج تحقیقات خود را در نشست متخصصین طاعون سازمان بهداشت جهانی در شوروی سابق ارائه داد. در سال 1360 به سمت رئیس آزمایشگاه اپیدمیولوژی و سپس به سمت رئیس بخش اپیدمیولوژی منصوب گردید. یکی از برنامه های ایشان در پایگاه اکنلو برگزاری کارگاه آموزشی طاعون بود که با مشارکت نمایندگان دانشگاه های علوم پزشکی کشور به مدت دو هفته برگزار گردید. ایشان در سال 1364 رییس بخش انگل شناسی و سپس معاون پژوهشی انستیتو پاستور ایران شد و درسال 1387 بازنشسته گردید.

من طاعون را انتخاب نکردم بلکه آن مرا انتخاب کرد!

مارسل بالتازار (1350-1286 شمسی)، موسس پایگاه