english فارسی       صفحه اصلی     اخبار پایگاه    ارتباط با ما

تاریخچه
اخبار بیماری های جهان
دور جدید فعالیت های پایگاه
Skip Navigation Links Skip Navigation Links کارکنان
Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links اکنلو و جاذبه های اطراف آن
برنامه استراتژیک
گزارش عملکرد سالیانه
Skip Navigation Links


بازدید همکاران دانشگاه علوم پزشکی همدان از پایگاه

تاریخ خبر: 8 مردادماه 1394

مدیران و کارشناسان معاونت بهداشتی و شبکه بهداشت همدان در طی بازدیدی یک روزه از نزدیک در جریان توانمندی های پایگاه تحقیقاتی بیماری های نوپدید و بازپدید قرار گرفتند. در این دیدار آقای دکتر احسان مصطفوی آزمایشگاه ها و واحدهای مختلف پایگاه را به ایشان معرفی نمودند.

من طاعون را انتخاب نکردم بلکه آن مرا انتخاب کرد!

مارسل بالتازار (1350-1286 شمسی)، موسس پایگاه