english فارسی       صفحه اصلی     اخبار پایگاه    ارتباط با ما

تاریخچه
اخبار بیماری های جهان
دور جدید فعالیت های پایگاه
Skip Navigation Links Skip Navigation Links کارکنان
Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links اکنلو و جاذبه های اطراف آن
برنامه استراتژیک
گزارش عملکرد سالیانه
Skip Navigation Links

بازدید دانشجویان جدیدالورود انستیتو پاستور ایران از پایگاه

تاریخ خبر 24 خردادماه:


اردوی علمی، فرهنگی و تفریحی دانشجویان جدیدالورود انستیتو پاستور ایران (رشته های باکتری شناسی، بیوتکنولوژی، دکترای پژوهش محور) از تاریخ 18 تا 21 خردادماه 1394 به محوریت پایگاه تحقیقاتی بیماری های نوپدید و بازپدید برگزار شد. در این اردوی چهار روزه، شرکت کننده ضمن آشنایی با تاریخچه و فعالیت های پایگاه، با مبانی خلاقیت، فلسفه علم و طریقه بکارگرفتن فعالیت های میدانی در تحقیقات خود آشنا شدند. انجام فعالیت های میدانی، مسابقات ورزشی و شرکت در کلاس های و فعالیت های فرهنگی و بازدید از غار علیصدر از دیگر برنامه های این اردو بود.


من طاعون را انتخاب نکردم بلکه آن مرا انتخاب کرد!

مارسل بالتازار (1350-1286 شمسی)، موسس پایگاه