english فارسی       صفحه اصلی     اخبار پایگاه    ارتباط با ما

تاریخچه
اخبار بیماری های جهان
دور جدید فعالیت های پایگاه
Skip Navigation Links Skip Navigation Links کارکنان
Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links اکنلو و جاذبه های اطراف آن
برنامه استراتژیک
گزارش عملکرد سالیانه
Skip Navigation Links

بازدید مسئولین بسیج روستاها و بخشداری های کبودرآهنگ از پایگاه

تاریخ خبر 28 اردیبهشت ماه:

مسئولین و اعضای بسیج روستاها و بخشداری های کبودرآهنگ ضمن بازدید از پایگاه و آشنایی با توانمندی ها و امکانات رفاهی آن، از موزه پایگاه بازدید نمودند.بازدیدکنندگان بر لزوم معرفی بیشتر این پایگاه تحقیقاتی ارزشمند در سطح استان و کشور تاکید داشتند.
من طاعون را انتخاب نکردم بلکه آن مرا انتخاب کرد!

مارسل بالتازار (1350-1286 شمسی)، موسس پایگاه