english فارسی       صفحه اصلی     اخبار پایگاه    ارتباط با ما

تاریخچه
اخبار بیماری های جهان
دور جدید فعالیت های پایگاه
Skip Navigation Links Skip Navigation Links کارکنان
Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links اکنلو و جاذبه های اطراف آن
برنامه استراتژیک
گزارش عملکرد سالیانه
Skip Navigation Links

امضای تفاهم نامه همکاری با دانشگاه علوم پزشکی همدان

تاریخ خبر: 15 اردیبهشت ماه 1394:

انستیتو پاستور ایران جهت توسعه مناسبات ملی پایگاه تحقیقاتی بیماری های نوپدید و بازپدید، تفاهم نامه همکاری ای را با دانشگاه علوم پزشکی همدان در زمینه حیطه های تحقیقاتی خود امضا نمود. بنابر مفاد این تفاهم نامه ها، طرفین نهایت مساعی خود را جهت انجام پروژه های تحقیقاتی مشترک و تبادل محقق به کار خواهند گرفت.

موضوع این تفاهم نامه همکاری برای ارتقاء سطح علمی از طریق انجام پژوهش های هدفمند در حوزه بیماری هاي عفوني نوپديد و باز پديد با تمرکز بر بیماری های طاعون، تولارمی و تب کیو می باشد.

زمینه های همکاری های متقابل مورد اشاره در این تفاهمنامه شامل موارد زیر بوده است

1. اجرای پروژه های مشترک تحقیقاتی (کاربردی) در اقصی نقاط کشور و با تمرکز بر پایگاه تحقیقاتی.
2. ارتقاء توانمندی تحقیقاتی طرفین با اجرای دوره های کارآموزی و کارورزی به ویژه برای دانشجویان دانشگاه و پایگاه تحقیقاتی.
3. ارتقاء توانمندی علمی با اجرای برنامه فرصت و ماموریت های علمی اساتید و کارکنان دانشگاه و پایگاه تحقیقاتی.
4. فراهم ساختن امکان استفاده از آزمایشگاه های پایگاه تحقیقاتی توسط دانشگاه و بالعکس.
5. انجام پایان نامه های دانشجویی و طرح های تحقیقاتی مشترک.
6. برگزاری دوره های آموزشی داخلی و بین المللی مشترک یا فراهم ساختن شرایط شرکت کارکنان هر کدام از دو مرکز در دوره های آموزشی برگزار شده توسط طرف دوم.


این تفاهمنامه به امضای رییس پایگاه و معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی همدان رسیده است.

من طاعون را انتخاب نکردم بلکه آن مرا انتخاب کرد!

مارسل بالتازار (1350-1286 شمسی)، موسس پایگاه