english فارسی       صفحه اصلی     اخبار پایگاه    ارتباط با ما

تاریخچه
اخبار بیماری های جهان
دور جدید فعالیت های پایگاه
Skip Navigation Links Skip Navigation Links کارکنان
Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links اکنلو و جاذبه های اطراف آن
برنامه استراتژیک
گزارش عملکرد سالیانه
Skip Navigation Links

ردپای پرفسور بالتازار در روستای اکنلو/صدور علم از روستا به جهان

24 اسفندماه 1393: گزارش خبرگزاری فارس از پایگاه تحقیقاتی بیماری های نوپدید و بازپدید را در اینجا بخوانید:

لینک خبر

من طاعون را انتخاب نکردم بلکه آن مرا انتخاب کرد!

مارسل بالتازار (1350-1286 شمسی)، موسس پایگاه