english فارسی       صفحه اصلی     اخبار پایگاه    ارتباط با ما

تاریخچه
اخبار بیماری های جهان
دور جدید فعالیت های پایگاه
Skip Navigation Links Skip Navigation Links کارکنان
Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links اکنلو و جاذبه های اطراف آن
برنامه استراتژیک
گزارش عملکرد سالیانه
Skip Navigation Links

بازدید مدیرکل امور اجتماعی استانداری همدان از پایگاه

آقای دکتر نادری فر، مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری همدان، آقای دکتر عرفانی، معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی همدان و آقای دکتر بهرامی، رییس شبکه بهداشت و درمان شهرستان کبودرآهنگ در تاریخ 19 اسفند از پایگاه تحقیقاتی بیماری های نوپدید و بازپدید بازدید نمودند و از نزدیک در جریان فعالیت های این پایگاه قرار گرفتند. در این بازدید آقای دکتر نادری فر بر استمرار حمایت های استانداری از این پایگاه ارزشمند بهداشتی و تحقیقاتی تاکید نمودند.من طاعون را انتخاب نکردم بلکه آن مرا انتخاب کرد!

مارسل بالتازار (1350-1286 شمسی)، موسس پایگاه