english فارسی       صفحه اصلی     اخبار پایگاه    ارتباط با ما

تاریخچه
اخبار بیماری های جهان
دور جدید فعالیت های پایگاه
Skip Navigation Links Skip Navigation Links کارکنان
Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links اکنلو و جاذبه های اطراف آن
برنامه استراتژیک
گزارش عملکرد سالیانه
Skip Navigation Links


تهیه دو خودرو برای پایگاه

تاریخ خبر: 10 بهمن ماه 1393

بر اساس هماهنگی های انجام شده با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دو عدد خودرو (پیکاپ و پاترول) جهت ماموریت های میدانی پایگاه تحقیقاتی بیماری های نوپدید و بازپدید، تحویل انستیتو پاستور ایران گردید.


من طاعون را انتخاب نکردم بلکه آن مرا انتخاب کرد!

مارسل بالتازار (1350-1286 شمسی)، موسس پایگاه