english فارسی       صفحه اصلی     اخبار پایگاه    ارتباط با ما

تاریخچه
اخبار بیماری های جهان
دور جدید فعالیت های پایگاه
Skip Navigation Links Skip Navigation Links کارکنان
Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links اکنلو و جاذبه های اطراف آن
برنامه استراتژیک
گزارش عملکرد سالیانه
Skip Navigation Links

تقدیر معاونین وزیر و رییس انستیتو پاستور ایران از رییس پایگاه

معاونین تحقیقات و فناوری و بهداشت وزارت بهداشت و رییس انستیتو پاستور ایران طی تقدیرنامه هایی جداگانه از فعالیت های انجام شده برای احیای دوباره پایگاه تشکر کردند.

من طاعون را انتخاب نکردم بلکه آن مرا انتخاب کرد!

مارسل بالتازار (1350-1286 شمسی)، موسس پایگاه