english فارسی       صفحه اصلی     اخبار پایگاه    ارتباط با ما

تاریخچه
اخبار بیماری های جهان
دور جدید فعالیت های پایگاه
Skip Navigation Links Skip Navigation Links کارکنان
Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links اکنلو و جاذبه های اطراف آن
برنامه استراتژیک
گزارش عملکرد سالیانه
Skip Navigation Links

ارائه دستاوردهای طرح ارتقای رصد تب مالت در کنگره بروسلوز

دستاوردهای طرح ارتقای رصد تب مالت در چهارمین کنگره بین المللی بروسلوز که در 22 و 23 آبان ماه در کنگره علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار شد در قالب یک پانل ارائه گردید.

در این طرح که در سه سال گذشته در 6 استان پرگزارش تب مالت در غرب کشور به اجرا درآمده است، هدف آن است که با ارتقای زیرساخت های تشخیصی، مراقبتی و درمان و ارتقای سواد سلامت مردم، نسبت به کنترل این بیماری در قالب نظام مراقبت واحد (One Health) اقدام شود. پایگاه و مرکز تحقیقات بیماری های نوپدید و بازپدید، مشاور اپیدمیولوژیک این پروژه می باشد.

عکس های مرتبط
من طاعون را انتخاب نکردم بلکه آن مرا انتخاب کرد!

مارسل بالتازار (1350-1286 شمسی)، موسس پایگاه