english فارسی       صفحه اصلی     اخبار پایگاه    ارتباط با ما

تاریخچه
اخبار بیماری های جهان
دور جدید فعالیت های پایگاه
Skip Navigation Links Skip Navigation Links کارکنان
Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links اکنلو و جاذبه های اطراف آن
برنامه استراتژیک
گزارش عملکرد سالیانه
Skip Navigation Links

نمونه گیری از دام های اهلی و وحشی استان آذربایجان غربی

یک تیم از مرکز و پایگاه تحقیقاتی بیماری های نوپدید و بازپدید در مدت یک هفته در استانآذربایجان غربی کشور، اقدام به جمع آوری نمونه از دام های اهلی و حیات وحش کردند تا متعاقبا اقدام به پایش بیماری های نوپدید و بازپدید در نمونه های گرفته شده صورت گیرد.

عکس های مرتبطمن طاعون را انتخاب نکردم بلکه آن مرا انتخاب کرد!

مارسل بالتازار (1350-1286 شمسی)، موسس پایگاه