english فارسی       صفحه اصلی     اخبار پایگاه    ارتباط با ما

تاریخچه
اخبار بیماری های جهان
دور جدید فعالیت های پایگاه
Skip Navigation Links Skip Navigation Links کارکنان
Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links اکنلو و جاذبه های اطراف آن
برنامه استراتژیک
گزارش عملکرد سالیانه
Skip Navigation Links

بازدید خیرین مدرسه ساز کشور از پایگاه

آقایان دکتر دخانچی و حاج آقا شیرازیان از خیرین برجسته مدرسه ساز کشوری به همراه دکتر عسگری مدیر آموزش و پرورش شهرستان کبودرآهنگ در تاریخ 28 فرودین ماه بازدیدی از پایگاه تحقیقاتی بیماری های نوپدید و بازپدید داشتند. در این بازدید، راه های تعامل دو سویه مورد بررسی قرار گرفت.من طاعون را انتخاب نکردم بلکه آن مرا انتخاب کرد!

مارسل بالتازار (1350-1286 شمسی)، موسس پایگاه