english فارسی       صفحه اصلی     اخبار پایگاه    ارتباط با ما

تاریخچه
اخبار بیماری های جهان
دور جدید فعالیت های پایگاه
Skip Navigation Links Skip Navigation Links کارکنان
Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links اکنلو و جاذبه های اطراف آن
برنامه استراتژیک
گزارش عملکرد سالیانه
Skip Navigation Links

بازدید مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان از پایگاه

جناب آقای مهندس محسن جهانشیر مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان در بازدیدی که در تاریخ 22 اردیبهشت از پایگاه تحقیقاتی بیماری های نوپدید و بازپدید داشت از نزدیک درجریان توانمندی های این مرکز قرار گرفت.من طاعون را انتخاب نکردم بلکه آن مرا انتخاب کرد!

مارسل بالتازار (1350-1286 شمسی)، موسس پایگاه