english فارسی       صفحه اصلی     اخبار پایگاه    ارتباط با ما

تاریخچه
اخبار بیماری های جهان
دور جدید فعالیت های پایگاه
Skip Navigation Links Skip Navigation Links کارکنان
Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links اکنلو و جاذبه های اطراف آن
برنامه استراتژیک
گزارش عملکرد سالیانه
Skip Navigation Links

نمونه گیری در شمال شهر تهران

تیم اعزامی از مرکز تحقیقات بیماری های نوپدید و بازپدید انستیتو پاستور ایران به مدت یک هفته به نمونه گیری از جوندگان شمال شهر تهران پرداختند. قرار است نمونه های گرفته شده برای شناسایی جوندگان این مناطق و بیماری های نوپدید آن ها مورد بررسی قرار گیرند.

عکس های مرتبطمن طاعون را انتخاب نکردم بلکه آن مرا انتخاب کرد!

مارسل بالتازار (1350-1286 شمسی)، موسس پایگاه