english فارسی       صفحه اصلی     اخبار پایگاه    ارتباط با ما

تاریخچه
اخبار بیماری های جهان
دور جدید فعالیت های پایگاه
Skip Navigation Links Skip Navigation Links کارکنان
Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links اکنلو و جاذبه های اطراف آن
برنامه استراتژیک
گزارش عملکرد سالیانه
Skip Navigation Links

انتخاب رییس پایگاه به عنوان کارشناس خبره سازمان جهانی بهداشت در حوزه مقررات بهداشتی بین المللی

دکتر احسان مصطفوی، رییس پایگاه و مرکز تحقیقات بیماری های نوپدید و بازپدید برای یک دوره چهار ساله به عنوان یکی از کارشناسان خبره (Roster of Experts) دفتر سازمان جهانی بهداشت در حوزه مقررات بهداشتی بین المللی انتخاب گردید. بر این اساسا، ایشان در تدوین، ارزیابی و پایش مقررات بین المللی بهداشت (IHR) به دفتر سازمان جهانی بهداشت در ژنو کمک خواهد کرد و در جلسات مرتبط شرکت خواهد نمود. این انتخاب بر اساس پیشنهاد دفتر مرکزی سازمان جهانی بهداشت و تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صورت گرفته است. لازم به ذکر است که ایشان در حال حاضر کارشناس خبره سازمان جهانی بهداشت در منطقه خاورمیانه شرقی در حوزه مدیریت مخاطرات بیماری های عفونی نیز می باشند.من طاعون را انتخاب نکردم بلکه آن مرا انتخاب کرد!

مارسل بالتازار (1350-1286 شمسی)، موسس پایگاه