english فارسی       صفحه اصلی     اخبار پایگاه    ارتباط با ما

تاریخچه
اخبار بیماری های جهان
دور جدید فعالیت های پایگاه
Skip Navigation Links Skip Navigation Links کارکنان
Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links اکنلو و جاذبه های اطراف آن
برنامه استراتژیک
گزارش عملکرد سالیانه
Skip Navigation Links

انعقاد تفاهمنامه همکاری با انستیتو ملی پیشگیری و کنترل بیماری های عفونی چین

در تفاهمنامه همکاری ای که بین انستیتو پاستور ایران و انستیتو ملی پیشگیری و کنترل بیماری های عفونی چین امضا شد، طرفین توافق کردند که نهایت همکاری خود را برای تعمیق همکاری ها در حوزه بیماری های نوپدید عفونی بکار گیرند. تبادل محقق، برگزاری دوره های آموزشی مشترک و انجام پروژه های تحقیقاتی مشترک از اهداف اصلی این تفاهمنامه بوده است.من طاعون را انتخاب نکردم بلکه آن مرا انتخاب کرد!

مارسل بالتازار (1350-1286 شمسی)، موسس پایگاه