english فارسی       صفحه اصلی     اخبار پایگاه    ارتباط با ما

تاریخچه
اخبار بیماری های جهان
دور جدید فعالیت های پایگاه
Skip Navigation Links Skip Navigation Links کارکنان
Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links اکنلو و جاذبه های اطراف آن
برنامه استراتژیک
گزارش عملکرد سالیانه
Skip Navigation Links

بازدید دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران از انستیتو پاستورایران

دانشجویان کارشناسی ارشد بهداشت عمومی (MPH) رشته اپیدمیولوژی میدانی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران طی بازدید از انستیتو پاستور ایران از نزدیک در جریان توانمندی های این انستیتو در حوزه تشخیص و تحقیقات بیماری های عفونی و نوپدید و بازپدید قرار گرفتند.

عکس های مرتبط


من طاعون را انتخاب نکردم بلکه آن مرا انتخاب کرد!

مارسل بالتازار (1350-1286 شمسی)، موسس پایگاه