english فارسی       صفحه اصلی     اخبار پایگاه    ارتباط با ما

تاریخچه
اخبار بیماری های جهان
دور جدید فعالیت های پایگاه
Skip Navigation Links Skip Navigation Links کارکنان
Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links اکنلو و جاذبه های اطراف آن
برنامه استراتژیک
گزارش عملکرد سالیانه
Skip Navigation Links

شرکت در نشست سازمان جهانی بهداشت در اردن

دکتر احسان مصطفوی و دکتر علیرضا غلامی، اعضای هیات علمی انستیتو پاستور ایران، به عنوان مشاور موقت سازمان جهانی بهداشت در نشست های "نظام مراقبت واحد" و"برنامه استراتژیک پیشگیری و کنترل بیماری های نوپدید و بازپدید در منطقه مدیترانه شرقی " که به مدت یک هفته در آذرماه در امان اردن برگزار شد شرکت کردند.

از آنجا که لازم است در همه کشورهای منطقه، برای تشخیص زود هنگام، پاسخ مؤثر و به موقع، یک سیستم مراقبت به هنگام برای بیماری های زئونوز برای به اشتراک گذاری اطلاعات در میان ذی نفعان شکل بگیرد، در نشست اول، عناصر کلیدی لازم برای تحقق این امر مورد بحث قرار گرفت. در نشست دوم، درفت اولیه برنامه استراتژیک و شاخص های ارزیابی منطقه برای بیماری های نوپدید و بازپدید با حضور نمایندگان کشورها تهیه شد و مقرر شد این برنامه و شاخص های آن نهایی و عملیاتی شود.

عکس های مرتبط

عکس های مرتبط
من طاعون را انتخاب نکردم بلکه آن مرا انتخاب کرد!

مارسل بالتازار (1350-1286 شمسی)، موسس پایگاه