english فارسی       صفحه اصلی     اخبار پایگاه    ارتباط با ما

تاریخچه
اخبار بیماری های جهان
دور جدید فعالیت های پایگاه
Skip Navigation Links Skip Navigation Links کارکنان
Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links اکنلو و جاذبه های اطراف آن
برنامه استراتژیک
گزارش عملکرد سالیانه
Skip Navigation Links

نامگذاری معابر روستای اکنلو به نام بزرگان انستیتو پاستور ایران

در مراسمی با حضور دکتر علیرضا بیگلری از خیابان های روستای اکنلو، که به نام بزرگان و محققان قدیمی انستیتو پاستور ایران نامگذاری شده بود، رونمایی شد و خانه بهداشت روستا، به نام دکتر محمود بهمنیار نامگذاری شد.

خیابان های نامگذاری شده به نام های دکتر منصور شمسا، دکتر محمود بهمنیار، دکتر بیوک سیدیان، دکتر رسول پورنكي، دکتر میرهوشنگ مجد تیموری، دکتر میرزاآقا افتخاری، موسی حکیمی، دکتر نورایر پیازک، دکتر مهدی آسمار، محمد حنیفی، دکتر میرحامد حسین سیادت، میرعظیم قاسمی، محسن حسن زاده، محمد خیرالله زاده و عباس آذرنیانامگذاری شدند. این افراد، کارهای ماندگاری را در پایگاه تحقیقاتی این انستیتو در این منطقه انجام داده اند. اسم خیابان اصلی روستا نیز به نام "پاستور" نامگذاری شد.

لازم به ذکر است که در سال گذشته نیز بلوار و میدان اصلی روستا به نام دکتر مارسل بالتازار و دکتر یونس کریمی نامگذاری شده بود.

عکس های مرتبط
من طاعون را انتخاب نکردم بلکه آن مرا انتخاب کرد!

مارسل بالتازار (1350-1286 شمسی)، موسس پایگاه