english فارسی       صفحه اصلی     اخبار پایگاه    ارتباط با ما

تاریخچه
اخبار بیماری های جهان
دور جدید فعالیت های پایگاه
Skip Navigation Links Skip Navigation Links کارکنان
Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links اکنلو و جاذبه های اطراف آن
برنامه استراتژیک
گزارش عملکرد سالیانه
Skip Navigation Links

بازدید رییس انستیتو پاستور ایران از پایگاه

دکتر علیرضا بیگلری، رییس انستیتو پاستور ایران طی بازدیدی از پایگاه تحقیقاتی بیماری های نوپدید و بازپدید از نزدیک در جریان فعالیت ها و برنامه های آینده این شعبه انستیتو پاستور ایران قرار گرفت. در این بازدید، ایشان این پایگاه را مرکزی بسیار ارزشمند برای انستیتو پاستور ایران و بهداشت کشور قلمداد نمودند و بر توسعه فعالیت های آن تاکید نمودند.

عکس های مرتبط
من طاعون را انتخاب نکردم بلکه آن مرا انتخاب کرد!

مارسل بالتازار (1350-1286 شمسی)، موسس پایگاه