english فارسی       صفحه اصلی     اخبار پایگاه    ارتباط با ما

تاریخچه
اخبار بیماری های جهان
دور جدید فعالیت های پایگاه
Skip Navigation Links Skip Navigation Links کارکنان
Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links اکنلو و جاذبه های اطراف آن
برنامه استراتژیک
گزارش عملکرد سالیانه
Skip Navigation Links

چاپ مقاله بررسی تاثیر تغییرات اقلیمی بر آغاز راه انقراض یک گونه جونده در اروپا

این مقاله که با همکاری مرکز تحقیقات بیماری نوپدید و بازپدید نوشته شده است به مرور تاثیر تغییرات آب و هوایی بر پراکنش جوندگانی خاص (ول های میکروتوس) در منطقه جنوب شرقی اروپا می پردازد.

فشارهای اقلیمی، که مسئول کاهش فزاینده در دینامیک جمعیت های ول در مرکز و شمال اروپاست، ممکن است اثرات مشابهیو یا حتی شدیدتری در جنوب (مدیترانه) اروپا داشته باشد، زیرا این ناحیه در برابر تغییرات اقلیمی بسیار آسیب پذیر می باشد. در غیاب سیستمی برای پایش جمعیت، روند زمانی و مکانی زیستگاه یک جونده بنام Microtus hartingiدر جنوب اروپا با تکیه بر داده های مربوط به حضور آن جونده در منطقه، تازه ترین داده های جغرافیایی در دسترس و تکنیک مدلسازی توزیع گونه ها (SDM) مورد بررسیقرار گرفت.

نتایج این مطالعه نشان داد که: (1) زیستگاه بالقوه این گونه جونده تقریبا در طول 6000 سال گذشته ثابت بوده است-نتایج تکنیک مدلسازی در ارتباط با شواهد فسیلی نادر در منطقه بوده است، وبه اشغال مکرراین منطقه توسط این جونده از سمت آسیای صغیر و انقراضات متعدد آن در جنوب شرق اروپااشاره دارد؛ (2) تکه تکه شدن زیستگاه بالقوه در جنوب شرق اروپا، که ممکن است خیلی پیشتر و از زمان آخرین دوران یخجالی (LGM)شروع شده باشد، و به احتمال زیاد در آینده نزدیک نیز ادامه خواهد داشت، و (3) اینکه اگر سناریوهای بدبینانه تغییرات اقلیمی تبدیل به واقعیت شود، این جونده تا آخر قرن حاضر منقرض خواهد شد.

همچنانکه که تغییر آب و هوا دینامیک جمعیتی (جوندگان) ول های (کلیدی) گیاه خوار را در اکوسیستم های معتدله و قطبی تحت فشار قرار می دهد، این تغییرات همزمان همتای مدیترانه ای این جوندگان را در معرض نابودی قرار داده است. این امر باعث تاثیرات شدیدتری در بازسازی اجتماعات در اکوسیستم های مدیترانه نسبت به سایر جاها خواهد شد. این مطالعه پیشنهاد میکند که استفاده از سیستم مانیتورینگ بلند مدت بر روی جمعیت جوندگان در جنوب شرق اروپا (در طبیعت) به شدت مورد نیاز است تا بتوان توانایی پیش بینی دقیق تاثیرات آب و هوایی را افزایش داد.

اصل مقاله را در این قسمت ببینید:

اصل مقالهمن طاعون را انتخاب نکردم بلکه آن مرا انتخاب کرد!

مارسل بالتازار (1350-1286 شمسی)، موسس پایگاه