english فارسی       صفحه اصلی     اخبار پایگاه    ارتباط با ما

تاریخچه
اخبار بیماری های جهان
دور جدید فعالیت های پایگاه
Skip Navigation Links Skip Navigation Links کارکنان
Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links اکنلو و جاذبه های اطراف آن
برنامه استراتژیک
گزارش عملکرد سالیانه
Skip Navigation Links

پیاده روی همگانی در روستای اکنلو

برنامه پیاده روی خانوادگی در روستای اکنلو با حضور اهالی روستا در تاریخ 4 تیرماه از بلوار بالتازار تا پایگاه تحقیقاتی بیماری های نوپدید و بازپدید برگزار شد. در این مراسم، رییس پایگاه تحقیقاتی بیماری های نوپدید و بازپدید به اهمیت ورزش بر ارتقای سلامت روحی و جسمی تاکید کرد.

عکس های مرتبط
من طاعون را انتخاب نکردم بلکه آن مرا انتخاب کرد!

مارسل بالتازار (1350-1286 شمسی)، موسس پایگاه