english فارسی       صفحه اصلی     اخبار پایگاه    ارتباط با ما

تاریخچه
اخبار بیماری های جهان
دور جدید فعالیت های پایگاه
Skip Navigation Links Skip Navigation Links کارکنان
Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links اکنلو و جاذبه های اطراف آن
برنامه استراتژیک
گزارش عملکرد سالیانه
Skip Navigation Links

بازدید دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از انستیتو

دانشجویان اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی طی بازدید یک روزه از بخش های مختلف انستیتو پاستور ایران بازدید کردند و از نزدیک در جریان توانمندی های این انستیتو قرار گرفتند. در این بازدید، راه های همکاری گروه اپیدمیولوژی این دانشگاه و انستیتو پاستور ایران مورد بررسی قرار گرفت.

عکس های مرتبط
من طاعون را انتخاب نکردم بلکه آن مرا انتخاب کرد!

مارسل بالتازار (1350-1286 شمسی)، موسس پایگاه