english فارسی       صفحه اصلی     اخبار پایگاه    ارتباط با ما

تاریخچه
اخبار بیماری های جهان
دور جدید فعالیت های پایگاه
Skip Navigation Links Skip Navigation Links کارکنان
Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links اکنلو و جاذبه های اطراف آن
برنامه استراتژیک
گزارش عملکرد سالیانه
Skip Navigation Links

بازدید دانشجویان دانشگاه ایلام از پایگاه

دانشجویان رشته بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی ایلام در بازدیدی که در روزهای 13 و 14 اردیبهشت ماه از پایگاه تحقیقاتی بیماری های نوپدید و بازپدید انستیتو پاستور ایران داشتند و از نزدیک در جریان فعالیت های پایگاه قرار گرفتند و راه های تعامل نزدیک تر علمی دانشکده بهداشت این دانشگاه و پایگاه مورد بررسی قرار گرفت.

عکس های مرتبطمن طاعون را انتخاب نکردم بلکه آن مرا انتخاب کرد!

مارسل بالتازار (1350-1286 شمسی)، موسس پایگاه