english فارسی       صفحه اصلی     اخبار پایگاه    ارتباط با ما

تاریخچه
اخبار بیماری های جهان
دور جدید فعالیت های پایگاه
Skip Navigation Links Skip Navigation Links کارکنان
Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links اکنلو و جاذبه های اطراف آن
برنامه استراتژیک
گزارش عملکرد سالیانه
Skip Navigation Links

انجام مطالعات پایشی در استان کردستان

دو تیم از پایگاه تحقیقاتی بیماری های نوپدید و بازپدید انستیتو پاستور ایران به مدت 15 روز به نمونه گیری از جوندگان، دام های اهلی، دامداران و آب های سطحی استان کردستان برای بررسی بیماری های نوپدید و بازپدید هدف پرداختند. تیم های نمونه گیر سپس نمونه ها را به پایگاه تحقیقاتی بیماری های نوپدید و بازپدید انستیتو پاستور ایران ارسال نمودند که مطالعات آزمایشگاهی مرتبط با آن نیز در حدود 3 هفته در این پایگاه دنبال شد.

عکس های مرتبطمن طاعون را انتخاب نکردم بلکه آن مرا انتخاب کرد!

مارسل بالتازار (1350-1286 شمسی)، موسس پایگاه