english فارسی       صفحه اصلی     اخبار پایگاه    ارتباط با ما

تاریخچه
اخبار بیماری های جهان
دور جدید فعالیت های پایگاه
Skip Navigation Links Skip Navigation Links کارکنان
Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links اکنلو و جاذبه های اطراف آن
برنامه استراتژیک
گزارش عملکرد سالیانه
Skip Navigation Links

انعقادتفاهمنامه همکاری بامجله میکروب شناسی پزشکی و بیماری های عفونی

تفاهمنامه ای بین سردبیر مجله میکروب شناسی پزشکی و بیماری های عفونی (JOMMID) و رییس مرکز تحقیقات بیماری های نوپدید و بازپدید انستیتو پاستور ایران جهت استفاده از ظرفیت های طرفین برای ارتقاء سطح علمی درحوزه بیماریهاي عفوني نوپديد و بازپديد منعقد شد.من طاعون را انتخاب نکردم بلکه آن مرا انتخاب کرد!

مارسل بالتازار (1350-1286 شمسی)، موسس پایگاه