english فارسی       صفحه اصلی     اخبار پایگاه    ارتباط با ما

تاریخچه
اخبار بیماری های جهان
دور جدید فعالیت های پایگاه
Skip Navigation Links Skip Navigation Links کارکنان
Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links اکنلو و جاذبه های اطراف آن
برنامه استراتژیک
گزارش عملکرد سالیانه
Skip Navigation Links

ادامه تحقیقات آزمایشگاهی پروفسور بالتازار در اکنلو

گزارش خبرگزاری فارس از ادامه تحقیقات پزشکی دکتر بالتازار در پایگاه تحقیقاتی بیماری های نوپدید و بازپدید انستیتو پاستور ایران را در این لینک بخوانید:

http://www.farsnews.com/13961115000831

من طاعون را انتخاب نکردم بلکه آن مرا انتخاب کرد!

مارسل بالتازار (1350-1286 شمسی)، موسس پایگاه