english فارسی       صفحه اصلی     اخبار پایگاه    ارتباط با ما

تاریخچه
اخبار بیماری های جهان
دور جدید فعالیت های پایگاه
Skip Navigation Links Skip Navigation Links کارکنان
Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links اکنلو و جاذبه های اطراف آن
برنامه استراتژیک
گزارش عملکرد سالیانه
Skip Navigation Links

برگزاری کارگاه تخصصی ژنتیک در حوزه باستان شناسی

اولین کارگاه تخصصی ژنتیک در حوزه باستان شناسی و میراث فرهنگی به مدت 4 روز و با همکاری پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، مرکز تحقیقات بیماری های نوپدید و بازپدید انستیتو پاستور ایران، مرکز تحقیقات ژنتیک انسانی و مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران از 17 تا 20 دیماه 1396 در محل پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری برگزار شد.

در این دوره آموزشی مباحثی نظیر آنتروپولوژی انسانی، مطالعه در زمینه بیماری های عفونی در اسکلت های باستانی، روش های استخراج DNA از نمونه های باستانی و ... مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

عکس های مرتبط

من طاعون را انتخاب نکردم بلکه آن مرا انتخاب کرد!

مارسل بالتازار (1350-1286 شمسی)، موسس پایگاه