english فارسی       صفحه اصلی     اخبار پایگاه    ارتباط با ما

تاریخچه
اخبار بیماری های جهان
دور جدید فعالیت های پایگاه
Skip Navigation Links Skip Navigation Links کارکنان
Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links اکنلو و جاذبه های اطراف آن
برنامه استراتژیک
گزارش عملکرد سالیانه
Skip Navigation Links

ادامه مطالعات پایشی جوندگان

در ادامه ماموریت های پایگاه برای پایش جوندگان غرب کشور، در آذرماه یک تیم به نمونه گیری از جوندگان و بررسی آلودگی آن ها به بیماری های نوپدید و بازپدید در مناطق مرزی استان همدان و کردستان پرداخت. لازم به ذکر است که این منطقه که کانون طاعون در غرب کشور محسوب می شود مورد پایش مستمر تیم های تحقیقاتی پایگاه قرار دارد.

عکس های مرتبط
من طاعون را انتخاب نکردم بلکه آن مرا انتخاب کرد!

مارسل بالتازار (1350-1286 شمسی)، موسس پایگاه