english فارسی       صفحه اصلی     اخبار پایگاه    ارتباط با ما

تاریخچه
اخبار بیماری های جهان
دور جدید فعالیت های پایگاه
Skip Navigation Links Skip Navigation Links کارکنان
Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links اکنلو و جاذبه های اطراف آن
برنامه استراتژیک
گزارش عملکرد سالیانه
Skip Navigation Links

بازدید ازپروژه بروسلوز شهرستان بیجار

دکتر احسان مصطفوی به همراه کارشناسانی از مرکز مدیریت بیماری های واگیر و آزمایشگاه مرجع سلامت از نزدیک در جریان پیشرفت پروژه رصد بروسلوز در شهرستان بیجار قرار گرفتند. هدف از این پروژه، ارائه مدلی برای ارتقای وضعیت تشخیص آزمایشگاهی، گزارش دهی و تعامل بین بخشی در مورد این بیماری مهم مشترک انسان و دام می باشد.

عکس های مرتبط
من طاعون را انتخاب نکردم بلکه آن مرا انتخاب کرد!

مارسل بالتازار (1350-1286 شمسی)، موسس پایگاه