english فارسی       صفحه اصلی     اخبار پایگاه    ارتباط با ما

تاریخچه
اخبار بیماری های جهان
دور جدید فعالیت های پایگاه
Skip Navigation Links Skip Navigation Links کارکنان
Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links اکنلو و جاذبه های اطراف آن
برنامه استراتژیک
گزارش عملکرد سالیانه
Skip Navigation Links

بازدید اعضای بنیاد نخبگان استان همدان از پایگاه

درروز سه شنبه مورخ 96/8/30 تعدد 10 نفر از مخترعین و مستعدین بنیاد ملی نخبگان استان همدان در رشته های میکروب شناسی، حشره شناسی، جانورشناسی و بهداشت محیط از قسمت های مختلف پایگاه بازدید نمودند و از نزدیک در جریان فعالیت های پایگاه و زمینه های همکاری مشترک قرار گرفتند.

عکس های مرتبطمن طاعون را انتخاب نکردم بلکه آن مرا انتخاب کرد!

مارسل بالتازار (1350-1286 شمسی)، موسس پایگاه