english فارسی       صفحه اصلی     اخبار پایگاه    ارتباط با ما

تاریخچه
اخبار بیماری های جهان
دور جدید فعالیت های پایگاه
Skip Navigation Links Skip Navigation Links کارکنان
Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links اکنلو و جاذبه های اطراف آن
برنامه استراتژیک
گزارش عملکرد سالیانه
Skip Navigation Links

بازدید کارکنان شبکه بهداشت و درمان شهرستان کبودرآهنگ از پایگاه

اردوی یک روزه علمی تفریحی با محوریت امور اجتماعی شبکه بهداشت و درمان شهرستان کبودراهنگ و همکاری بسیج جامعه علوم پزشکی و دیگر واحد های شبکه بهداشت شهرستان کبودراهنگ در تاریخ 25 مهرماه در پایگاه تحقیقات بیماری های نوپدید و بازپدید برگزار شد.

در این دیدار که با حضور آقایان دکتر حیدری مقدم قائم مقام و معاون امور اجتماعی رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان، دکتر بهرامی رئیس شبکه بهداشت کبودراهنگ، دکتر محمدی رئیس مرکز بهداشت شهرستان کبودراهنگ، مسئول حراست شبکه و جمعی از پرسنل مرکز بهداشت و بیمارستان امام رضا (ع) کبودراهنگ برگزار گردید شرکت کنندگان از نزدیک در جریان توانمندی های پایگاه قرار گرفتند.

عکس های مرتبطمن طاعون را انتخاب نکردم بلکه آن مرا انتخاب کرد!

مارسل بالتازار (1350-1286 شمسی)، موسس پایگاه