english فارسی       صفحه اصلی     اخبار پایگاه    ارتباط با ما

تاریخچه
اخبار بیماری های جهان
دور جدید فعالیت های پایگاه
Skip Navigation Links Skip Navigation Links کارکنان
Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links اکنلو و جاذبه های اطراف آن
برنامه استراتژیک
گزارش عملکرد سالیانه
Skip Navigation Links

گزارش یک سوش جدید مایکوباکتریوم توسط محقق پایگاه

نتایج مطالعه محققان ایرانی بر روی ایزوله های جداسازی شده از ایران، منجر به گزارش یک سوش جدید مایکوباکتریوم آتیپیک در دنیا گردید. این سوش جدید از نمونه های گرفته شده از آب های همودیالیز بیمارستان و خلط بیماران جدا شده است و با همکاری دانشمندان ایرانی، سوئیسی، ایتالیایی و آمریکایی شناسایی و نامگذاری شده است.

آقای دکتر عبدالرزاق هاشمی شهرکی عضو هیات علمی مرکز و پایگاه تحقیقات بیماری های نوپدید و بازپدید هدایت این پروژه را به عهده داشتند.

مقاله مربوطه را می توانید از این قسمت دانلود فرمایید.

مقالهمن طاعون را انتخاب نکردم بلکه آن مرا انتخاب کرد!

مارسل بالتازار (1350-1286 شمسی)، موسس پایگاه