english فارسی       صفحه اصلی     اخبار پایگاه    ارتباط با ما

تاریخچه
اخبار بیماری های جهان
دور جدید فعالیت های پایگاه
Skip Navigation Links Skip Navigation Links کارکنان
Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links اکنلو و جاذبه های اطراف آن
برنامه استراتژیک
گزارش عملکرد سالیانه
Skip Navigation Links

نمونه گیری از مناطق درگیر در استان اصفهان

یک تیم از پایگاه تحقیقاتی بیماری های نوپدید و بازپدید انستیتو پاستور ایران به دعوت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به این استان سفر کرده و ضمن بازدید از مناطق درگیر، به نمونه گیری از جوندگان منطقه پرداختند. در این برنامه راه های تعمیق همکاری ها و تداوم این مطالعات مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

در حاشیه این برنامه، جلسه بازدید از پایگاه تحقیقات سلامت و مرکز تحقیقات بیماری های عفونی اصفهان انجام شد و زمینه های همکاری های مشترک بررسی شد.

عکس های مرتبط
من طاعون را انتخاب نکردم بلکه آن مرا انتخاب کرد!

مارسل بالتازار (1350-1286 شمسی)، موسس پایگاه