english فارسی       صفحه اصلی     اخبار پایگاه    ارتباط با ما

تاریخچه
اخبار بیماری های جهان
دور جدید فعالیت های پایگاه
Skip Navigation Links Skip Navigation Links کارکنان
Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links اکنلو و جاذبه های اطراف آن
برنامه استراتژیک
گزارش عملکرد سالیانه
Skip Navigation Links

برگزاری پانل بیماری های نوپدید و بازپدید در کنگره میکروب شناسی ایران

طبق رویه سال های گذشته، در سال جاری نیز مرکز تحقیقات بیماری های نوپدید و بازپدید متولی برگزاری پانل بیماری های نوپدید وبازپدید در کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران بود و سخنرانان به بحث در مورد جنبه های مختلف این دسته از بیماری ها در ایران و جهان پرداختند. این همایش از 7 تا 9 شهریورماه در دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد.

عکس های مرتبط
من طاعون را انتخاب نکردم بلکه آن مرا انتخاب کرد!

مارسل بالتازار (1350-1286 شمسی)، موسس پایگاه