english فارسی       صفحه اصلی     اخبار پایگاه    ارتباط با ما

تاریخچه
اخبار بیماری های جهان
دور جدید فعالیت های پایگاه
Skip Navigation Links Skip Navigation Links کارکنان
Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links اکنلو و جاذبه های اطراف آن
برنامه استراتژیک
گزارش عملکرد سالیانه
Skip Navigation Links

چاپ دو مقاله تاریخی از انستیتو پاستور ایران

مقاله زندگینامه دکتر مارسل بالتازار در مجله انگلیسی فرهنگستان علوم پزشکی ایران (Achieve of Iranian Medicine) و مقاله تاریخچه پایگاه تحقیقاتی بیماری های نوپدید و بازپدید در مجله پژوهش در تاریخ پزشکی به چاپ رسید.

مقاله زندگینامه دکتر مارسل بالتازار

مقاله تاریخچه پایگاه تحقیقاتی بیماری های نوپدید و بازپدید
من طاعون را انتخاب نکردم بلکه آن مرا انتخاب کرد!

مارسل بالتازار (1350-1286 شمسی)، موسس پایگاه