english فارسی       صفحه اصلی     اخبار پایگاه    ارتباط با ما

تاریخچه
اخبار بیماری های جهان
دور جدید فعالیت های پایگاه
Skip Navigation Links Skip Navigation Links کارکنان
Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links اکنلو و جاذبه های اطراف آن
برنامه استراتژیک
گزارش عملکرد سالیانه
Skip Navigation Links

گسترش تعاملات و همکاری های انستیتو پاستور ایران با دانشگاه علوم پزشکی همدان

در راستای توسعه تعاملات انستیتو پاستور ایران با دانشگاه علوم پزشکی همدان، جلسه ای در محل دفتر رییس دانشگاه علوم پزشکی همدان برگزار شد و طرفین زمینه های همکاری مشترک را بررسی کردند. در پایان این نشست، تفاهم نامه همکاری ای بین روسای انستیتو پاستور ایران و دانشگاه علوم پزشکی همدان جهت استفاده از ظرفیت های دو مرکز برای توسعه فعالیتهای پایگاه تحقیقاتی بیماری های نوپدید و بازپدید امضا شد.

عکس های مرتبط

من طاعون را انتخاب نکردم بلکه آن مرا انتخاب کرد!

مارسل بالتازار (1350-1286 شمسی)، موسس پایگاه