english فارسی       صفحه اصلی     اخبار پایگاه    ارتباط با ما

تاریخچه
اخبار بیماری های جهان
دور جدید فعالیت های پایگاه
Skip Navigation Links Skip Navigation Links کارکنان
Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links اکنلو و جاذبه های اطراف آن
برنامه استراتژیک
گزارش عملکرد سالیانه
Skip Navigation Links

برگزاری کارگاه های آموزشی مرتبط با اپیدمیولوژی ملکولی

کارگاه های آموزشی "بیوانفورماتیک و اپیدمیولوژی ملکولی" و "ملکولار فیلوژنی" با همکاری مرکز تحقیقات بیماری های نوپدید و بازپدید و دانشگاه های شهید باهنر و علوم پزشکی کرمان به مدت 4 روز در اردیبهشت ماه سال جاری برگزار شدند.

شرکت کنندگان در این دوره ها با مفاهیم مرتبط با ملکولار اپیدمیولوژی و بیوانفورماتیک آشنا شدند.

من طاعون را انتخاب نکردم بلکه آن مرا انتخاب کرد!

مارسل بالتازار (1350-1286 شمسی)، موسس پایگاه