english فارسی       صفحه اصلی     اخبار پایگاه    ارتباط با ما

تاریخچه
اخبار بیماری های جهان
دور جدید فعالیت های پایگاه
Skip Navigation Links Skip Navigation Links کارکنان
Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links اکنلو و جاذبه های اطراف آن
برنامه استراتژیک
گزارش عملکرد سالیانه
Skip Navigation Links

برگزاری نشست یک روزه بررسی پیشرفت پروژه بروسلوز در شهر بیجار

در نشستی که در تاریخ 4 خردادماه در شهر بیجار، شهرستان پایلوت استان کردستان برای طرح کشوری ارتقای رصد بروسلوز، برگزار شد، مدیران شبکه بهداشت و درمان، آموزش و پرورش و دامپزشکی شهرستان بیجار و مدیران دانشگاه علوم پزشکی کردستان و اداره کل دامپزشکی استان به ارائه گزارش اجرای این پروژه در بیجار پرداختند.

در این دیدار که نمایندگان مرکز مدیریت بیماری های واگیر، آزمایشگاه مرجع سلامت و پایگاه تحقیقاتی بیماری های نوپدید و بازپدید انستیتو پاستور ایران حضور داشتند، آقای دکتر حسین ملک افضلی مدیر پروژه، به بیان ارزیابی های خود از مدت اجرای طرح در این شهرستان پرداختند و راهکارهایی برای ارتقای آن ارائه نمودند.

مدیران کشوری و استانی طرح در روز 3 خردادماه بازدیدی از مراحل مختلف اجرای طرح در شهر و روستاهای بیجار داشتند.

عکس های مرتبط:

عکس های مرتبط

من طاعون را انتخاب نکردم بلکه آن مرا انتخاب کرد!

مارسل بالتازار (1350-1286 شمسی)، موسس پایگاه